Nazwa firmy
Nazwa firmy
Nazwa firmy

Kancelaria Prawna Wiesław Kazimierczak

Kancelaria Prawna Wiesław Kazimierczak Wykształcenie:
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach – aplikacja radcowska – egzamin radcowski – tytuł zawodowy radcy prawnego - listopad 1993 r.,
- Sąd Okręgowy w Krakowie - aplikacja sądowa – egzamin sędziowski - wrzesień 1992r.,
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, tytuł magistra prawa – czerwiec 1990 r.
- technikum budowlane w Rybniku - tytuł zawodowy technika budowlanego – czerwiec 1984r.


Przebieg pracy zawodowej:
- listopad 2007 – do chwili obecnej Kancelaria Radców Prawnych Kazimierczak Pukalak-Krawczyk Prochownik Krawczyk Spółka partnerska – wspólnik - partner zarządzający,
- maj 1998 r. – do chwili obecnej Kancelaria Prawna – Wiesław Kazimierczak i Spółka Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie – wspólnik - komplementariusz,
- sierpień 1997 – do chwili obecnej Kancelaria Prawna Wiesław Kazimierczak – właściciel,
- czerwiec 1994 r. – lipiec 1997 r. Kraków Consulting Group sp. z o.o. w Krakowie – kierownik działu prawnego,
- wrzesień 1993 r. – czerwiec 1994 r. Powszechny Bank Kredytowy S.A. III oddział w Krakowie – p.o. kierownika Zespołu ds. windykacji,
- czerwiec 1990 r. – wrzesień 1993 r. Komornik Rewiru VI dla Krakowa – Podgórza w Krakowie – asystent komornika

Ważniejsze umiejętności:
- dobra znajomość prawa, w szczególności prawa cywilnego materialnego i procesowego, a także procedur administracyjnych (kodeks postępowania administracyjnego), w tym ustaw szczególnych, prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, itp., - doświadczenie w obsłudze podmiotów prawa (firm budowlanych), np. PBP Chemobudowa Kraków S.A., Instal Kraków S.A., Miastoprojekt Kraków sp. z o.o. – związanych z obsługą prawną tychże przez Kancelarię – Spółkę Partnerską,
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy pod presją czasu i w zespole,
- odporność na stres,
- doświadczenie w koordynacji prac (postępowań) prawniczych,
- prawo jazdy od 1981 r.

Zainteresowania:
- historia, geografia, statystyka gospodarcza,
- film, motoryzacja, sport.