Nazwa firmy
Nazwa firmy
Nazwa firmy

Biuro Rachunkowe Fortuna mgr Beata Pawlikowska

Biuro Rachunkowe Fortuna mgr Beata Pawlikowska Biuro Rachunkowe Fortuna w Częstochowie powstało w 2000 roku. Jego właścicielem jest mgr inż. Beata Pawlikowska (numer świadectwa kwalifikacyjnego Ministra Finansów 15771/00). W ramach świadczonych usług Biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych (książka przychodów i rozchodów, pełna księgowość), ewidencją VAT, ewidencją przychodów (ryczałt), sporządzaniem deklaracji ZUS, list płac, rocznych zeznań podatkowych. Obecnie Biuro prowadzi stałą obsługę rachunkową 200 podmiotów gospodarczych. Biuro posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.