Nazwa firmy
Nazwa firmy
Nazwa firmy

Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Kobic

Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Kobic Kancelaria rozpoczęła działalność w 1997 roku, chociaż jej założyciel adwokat Maciej Kobic jeszcze w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych działał w spółce prawniczej, a wcześniej zdobywał wiedzę i doświadczenie odbywając praktykę w firmie prawniczej w Stanach Zjednoczonych oraz studiując prawo Wspólnoty Europejskiej w Danii. Adwokat Maciej Kobic jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po studiach ukończył aplikację sędziowską oraz aplikację adwokacką. Kancelaria adwokata Macieja Kobica prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Kancelaria zatrudnia adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, a także współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin, z wybranymi kancelariami notarialnymi oraz tłumaczami przysięgłymi. Pozwala to na wszechstronną ocenę spraw będących przedmiotem działalności kancelarii, a w efekcie służyć Klientom profesjonalną pomocą prawną. Ponadto, dzięki ścisłej współpracy z kancelariami adwokackimi i radcowskimi w innych miastach, państwach, a nawet kontynentach, Kancelaria jest w stanie zadbać o sprawy swoich Klientów w wielu miejscach. Dzięki znajomości języka angielskiego i niemieckiego istnieje możliwość reprezentowania osób i podmiotów zagranicznych. Stale współpracując z tłumaczami języka niderlandzkiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego Kancelaria umożliwia Klientom kontakty w większości krajów Europy i innych krajach.

Zakres usług:

- prawo cywilne
- prawo spółek
- prawo gospodarcze
- prawo podatkowe
- prawo karne
- skarbowe
- prawo administracyjne
- prawo międzynarodowe
- prawo dewizowe
- prawo pracy
- prawo autorskie
- i innych

Kancelaria adwokata Macieja Kobica współpracuje w ramach stałej obsługi prawnej z podmiotami gospodarczymi, prowadzącymi działalność w różnych dziedzinach, reprezentuje podmioty prowadzące działalność w rożnych formach: zarejestrowane osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie. Ponadto Kancelaria działa w imieniu niektórych instytucji publicznych oraz samorządowych. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sądach powszechnych i polubownych, przed organami podatkowymi, przed organami administracyjnymi, a także wobec innych osób i podmiotów, prowadząc ich sprawy w wielu miastach w Polsce i za granicą. Niektórzy Klienci kancelarii to osoby i podmioty zagraniczne, pochodzące z Niemiec, Holandii, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Izraela, Australii i in.